16 Jan

mokshith meaning telugu

రెడ్డి 23. దివాకర్ల వేంకటావధాని, అబ్బూరి రామకృష్ణారావు తెలుగునిఘంటు కర్తలు 4వ సంస్కరణ 1996, సంప్రదాయ అకరాది అను ద్రావిడాంధ్ర నిఘంటువు (కందాడై శేషాచార్యులు) 1939, ‡Inscriptional Glossary of Andhra Pradesh శాసనశబ్దకోశము-ఆంధ్రప్రదేశము (కుందూరిఈశ్వరదత్తు, ఆం.ప్ర.సా.అ.) vi. Your enthusiasm! నరసింహశర్మ sAMba nighaMTuvu kastUri Rangakavi సాంబ నిఘంటువు కస్తూరి రంగకవి tenugu-iMglIShu DixanarI P. SankaranArAyaNa తెనుగు-ఇంగ్లీషు డిక్షనరీ పి. The above steps should fix the problem. The names are gorgeous meaning, which implies ecstasy in Sanskrit and Telugu languages. 44. Select the right one from this wide variety. freedom from the differentiated, temporal, and mortal world of ordinary experience. Online Telugu Dictionary It is a given Indian Telugu MALE name Telugu Script : మొక్షిత్ Mokshith Jatakamu (Horoscope) details Rashi : Zodiac Sign : Nakshatra : Poorva BirthStar : Venus Length of name : 8 letters Similar baby Names like this తెలుగునిఘంటువు 1967, ‡పదబంధ పారిజాతము (నార్ల, ఆం.ప్ర.సా.అ.) AMdhra padapArijAtamu OgirAla jagannAtha kavi, gurajADa SrIrAmamUrti ఆంధ్ర పదపారిజాతము ఓగిరాల జగన్నాథ కవి, గురజాడ శ్రీరామమూర్తి Know Rashi, Nakshatra, Religion, Gender, Similar Names, Name stories, funny talk and Variant Names for name Mokshith As this is a gigantic manual work, there are bound to be errors (omissions/ mistakes etc.) RTS map (Clickable and Draggable Keyboard), తెలుగు నిఘంటువు If prompted, reboot your computer once the files have been installed. telugunighantukartalu * - being proofread Liberation; Lord Shiva / Vishnu. Normally, people with the name Mokshith keep their promises. mAnDalika vRutti padakOSaM (kummaraM) 5va saMpuTaM prof. G.N.Reddi మాండలిక వృత్తి పదకోశం (కుమ్మరం) 5వ సంపుటం ప్రొ॥ జి.యన్‌. This will fix almost all the problems. Telugu Dictionary Online Telugu Dictionary telugu-iMglIShu nighaMTuvu viliyaM braun తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు విలియం బ్రౌన్ AMdhranAmasarvasvamu(telugu nuDikaDali) musunUri vEMkaTaSAstri ఆంధ్రనామసర్వస్వము(తెలుగు నుడికడలి) ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి Pronunciation of Mokshith with 1 audio pronunciation and more for Mokshith. laghu kOSamu Di. Normally, people with the name Moksha keep their promises.They like to live a king size life. వావిళ్ల నిఘంటువు - వావిళ్ళ నిఘంటువు Copy the appropriate files from the Windows 2000 CD when prompted. It is gaining prominence these days, given its lovely meaning and sounding. It is very important to restart the browser, then only you will be able to read the content in Telugu. తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (Dictionary of Synonyms in Telugu)We thank Sri G.N.Reddy's family for giving the permission to include this dictionary in the search. vyAvahArika padakOSaM digavalli veMkaTa SivarAvu వ్యావహారిక పదకోశం దిగవల్లి వెంకట శివరావు Tanishka means Goddess of Gold. Telugu: మోక్షం ... Yoga, or mārga (meaning "way" or "path"), in Hinduism is widely classified into four spiritual approaches. శ్రీసూర్యరాయ నిఘంటువు - శ్రీసూర్యరాయనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయ నిఘంటువు వి. telugu nighaMTuvu Prof. G.N. Select Print Screen key to take a snapshot. ఆంధ్ర దీపిక - ఆంధ్రదీపిక - ముసునూరి All online services for meaning, origin and compatibility of the name Mokshith. We recommend you to upgrade to at least IE 6.0+. Baby Name : Mokshith Gender : boy Origin : Indian, Bengali, Gujarati, Hindi, Hindu, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil, Telugu Mokshith Meaning: Liberation; Lord Shiva / Vishnu Variant: no variations Number : 4 Moon Sign (Rashi) : Leo (Simha) Star (Nakshtra) : Purva Phalguni Baby Name : Mokshitha Gender : girl Origin : Indian, Bengali, Gujarati, Hindi, Hindu, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil, Telugu Mokshitha Meaning: Free; Attaining Moksham; Goddess Lakshmi Variant: no variations Number : 5 SrInAtha padaprayOga koshamu Khandavalli LaxmiranjanaM శ్రీనాథ పదప్రయోగ కోశము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం Now you will be able to read the Telugu content on IE, FireFox and Opera, Windows 98 and Windows 2000 With IE 6.0+ Users. తెలుగునిఘంటుశోధన యోజనలో భాగంగా మేము అందుబాటులోనికి తేదలచిన నిఘంటువులు: ✓ - available online for search తెలుగునిఘంటు కర్తలు Telugu boy Names Starting With mo, Telugu Baby Names - complete collection of modern, unique and cute Telugu Baby Names with their meanings, rashi and nakshatra (Source: http://www.click.in/help/language-font/5/telugu-unicode-font-help.html). తెలుగు నిఘంటుశోధన - తెలుగునిఘంటుశోధన - nighaMTu SOdhana - తెలుగునిఘంటు శోధన - తెలుగు నిఘంటు శోధన Meaning of Hindu Boy name Mokshith is Moksh ki Ichchha rakhne wala; Liberation. 1973, ఆంధ్రక్రియాస్వరూప మణిదీపిక (విశ్వనాథ, ఆం.ప్ర.సా.అ.) We request volunteers' support in digitizing and proofing so that more dictionaries could be added to the search at a faster pace. Telugu meaning and birth start details of Mokshith Name : Mokshith Meaning : . Add word 100. Web Title : what is the meaning of moksha and tapas Telugu News from Samayam Telugu, TIL NetworkRead the latest Religion News in Telugu, Devotional News in Telugu, Astrology in Telugu, Sabarimala Latest News in Telugu. భుజంగశర్మ Moksith - Detailed Meaning. ఆంధ్ర వాచస్పత్యము - కొట్ర శ్యామలకామ శాస్త్రి - ఆంధ్రవాచస్పత్యము Sree SuryarAyAndhra nighanTuvu (8 saMpuTAlu) Jayanti Ramayya pantulu modalainavAru శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు (8 సంపుటాలు) జయంతి రామయ్య పంతులు మొదలైనవారు - జయంతిరామయ్య mAnDalika vRutti padakOSaM (matsya) 3va saMpuTaM prof. T. doNappa మాండలిక వృత్తి పదకోశం (మత్స్య) 3వ సంపుటం ప్రొ॥ తూమాటి దొణప్ప I is for incorruptible, always standing up for what is right T is for time, you give to friends. telugunighantuvulu Telugu Meaning of 'Mooch' అటు ఇటు తిరుగు; తిరుగు; Synonyms: loiter; Related Tags for Mooch: Telugu Meaning of Mooch, Mooch Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings     knbrao@yahoo.com, seshavadapalli@yahoo.com నాళము కృష్ణారావు) 2 సంపుటములు 1940, ‡అన్నమయ్య పదకోశము (రవ్వా శ్రీహరి, తి.తి.దే.) 43. మత్స్య - దొణప్ప 1991, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 4. You'll find meaning of Mokshit, references from Hindu Mythology, origin, syllables, popularity & much more. noun Buddhism, Hinduism, Jainism. We also acknowledge the graceful support received from Dr. D. Chandrasekhar Reddy, in adding this Urdu dictionary to the search project. 1976, 1982, తెలుగు-హిందూస్థానీ నిఘంటువు (ఐ.కొండలరావు) 1964, తెలుగు-ఉర్దూ నిఘంటువు (కె.గోపాలకృష్ణారావు, అంజుమన్‍ తరఖ్ఖీ ఉర్దు) 1960, *హిందీ-తెలుగు కోశ్‌ (ద.భా.హిం.ప్ర.సభ) 3వ సంస్కరణ, 1999, †రాయలసీమపలుకుబడులు (సం. Telugu, Indian, Tamil, Hindu, Sanskrit, Kannada, Pubba Nakshatra Baby Boy Names Large Collection Of 687 Baby Boy Names Suitable For Pubba Birth Star - Janma Nakshatram. Names Start With Letters Mo, Ta, Ti, Tu. శే. Even now if you can't read Telugu content properly then you can enable indic support. SrIkAkuLaM prajala bhASha V.S. Tansi: 'kanyASulkaMlO mAnDalikAlu marikonni' (amudritaM) a. narasiMhaSarma 'కన్యాశుల్కంలో మాండలికాలు మరికొన్ని' (అముద్రితం) అ. Allow the system to copy necessary files. వాస్తు - బూదరాజు 1968, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 5. अगर आप मोक्षित नाम का मतलब, अर्थ, राशिफल के साथ मोक्षित नाम की राशि क्या है जानना चाहते हैं, तो यहाँ Mokshith naam ka meaning, matlab, arth in hindi के साथ Mokshith naam ki … Baby Photo Contest visitors: Facebook Voting gives your contestants 4 bonus points! తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశము - తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం H is for heart, warm and loving. Insert the CD and repeat the process. gajendra moksha stuti with telugu lyrics((srimad bhagavatantargata) 1971, ఆంధ్ర-తమిళ-కన్నడ త్రిభాషా నిఘంటువు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) Signing up with Facebook means faster registration, and quicker access to all member areas of IndiaParenting. The Telugu people are famous for their love for art. చేనేత - భద్రిరాజు 1971, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 3. telugunighantuvu Name:Mokshith, Meaning: Moksh ki Ichchha rakhne wala, Liberation, The one who wants to be free or liberated Taniska, or Tanishka, is a newfound love name for many in South Indian states. Moksha translation in English-Telugu dictionary. శబ్దార్థ చంద్రిక - మహాకాళి సుబ్బారాయడు bhujaMgaSarma లఘు కోశము డి. కుమ్మరం - జి.యన్.రెడ్డి 1976, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 6. Sankaranarayana Telugu-English and English-Telugu Dictionaries We thank Sri K.L.Vyas and Sri K.Vithal for giving us the electronic texts of these dictionaries, they had prepared for use in their word processing software ("rachana"). మాండలికవృత్తిపదకోశం - మాండలికవృత్తిపదకోశము - మాండలికవృత్తిపదకోశాలు It would help us if you can send a snapshot of the characters which are not correct. Add a comment 10. M is for mirth, your laughter. 1979, ఉర్దూ-తెలుగు నిఘంటువు (లక్ష్మణ్‌రావ్‌ పతంగే) 2010, శబ్దార్థచింతామణి తెలుగు-ఉర్దూ (తాటికొండ తిమ్మారెడ్డిదేశాయి) 1906, మాండలిక వృత్తిపదకోశం - వ్యవసాయ పదాలు (భద్రిరాజు, ఆం.ప్ర.సా.అ.) The second mārga is Bhakti Yoga, the way of loving devotion to God. 2001, పత్రికాపదకోశం ఇంగ్లీష్-తెలుగు (ప్రెస్ అ.) తెలుగు పర్యాయపదకోశం - తెలుగుపర్యాయపదకోశం - తెలుగు పర్యాయపదకోశము - Telugu Paryayapadakosham - Paryayapadakosam - GN Reddy A possible choice for those born under Purva Phalguni Nakshatra. By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Telugu Baby Names with their Meaning. Visit a page 5. These dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which is a commendable and pioneering effort. AMdhra saMskRuta kOSamu Dr. pullela SrIrAmachaMdruDu, kappagaMtula laxmaNaSAstri ఆంధ్ర సంస్కృత కోశము డా॥ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు, కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి Urdu-Telugu Dictionaryఉర్దూ తెలుగు నిఘంటువు (తెలుగు లిపిలో) - లక్ష్మణ్‌రావు పతంగే (ఎమెస్కో ప్రచురణ, జూన్ 2010)We thank Sri Lakshman Rao Patange - the composer of this dictionary, for permitting us to use his work. To do that follow step 2: Go to Start > Settings > Control Panel > Regional Options > General [Tab] In the "Language settings for this system" frame, check the box next to "Indic". రెడ్డి Scientific, technical, and mathematical subjects appeal to you. BabyCenter is committed to providing the most helpful and trustworthy pregnancy and parenting information in the world. We are as eager as you to make our language channels iPhone compatible. Curious and impulsive, they're free-spirited, enjoy travelling, and adapt easily to new situations. Find meaning of name Mokshith, its synonyms, religion, numerology, similar names and other details with FirstCry baby name finder. and the users are requested to use the "report error" link, provided at every word, to inform us the errors. What is the meaning of Mokshith? If it still doesn't, please write to us at dictionary@andhrabharati.com with the browser version, OS version and the problem you are facing. Meaning of Mokshith Name - What is the Meaning of Name Mokshith?     seshavadapalli@yahoo.com Get USP10.DLL from. braunu telugu-iMglIShu nighaMTuvu chArles philip braun (bhAgamu 1,2,3) బ్రౌను తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు చార్లెస్‌ ఫిలిప్‌ బ్రౌన్ (భాగము 1,2,3) Your name, Moksha, creates a quiet, practical nature and a clever, studious, inventive mind. vidyArthi kalpataruvu vidvAn musunUri vEMkaTaSAstri, Dr. vaDlamUDi gOpAlakRiShNayya విద్యార్థి కల్పతరువు విద్వాన్ ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి, డా॥ వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య AMdhra Sabda ratnAkaramu (3 saMpuTAlu) chelamacherla raMgAchAryulu ఆంధ్ర శబ్ద రత్నాకరము (3 సంపుటాలు) చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు You are hard working, often martyr to duty. Know Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names for name Mokshith. The name Mokshith has Fire element. telugunighantukartalu Srihari Nighantuvu (Supplement to Suryarayandhra Nighantuvu) by Ravva SrihariWe thank Sri Ravva Srihari for permitting us to include the dictionary in the search at this site. The name Moksha has Fire element.Sun is the Ruling Planet for the name Moksha.The name Moksha having moon sign as Leo is represented by The Lion and considered as Fixed .. You may contact us at Submit the origin and/or meaning of Mokshith to us below. Parenting & Kids, Beauty, Fitness, Diet & Weight Loss, Home & Kitchen, Love, Marriage and Family Relationships, Health, Wellness and Spirituality, Lifestyles & Entertainment, Hobbies & Interests, Pregnancy & Parenting, Education & Training, Hobbies & Interests, Doctors & Health, Nutrition & Fitness, Entertainment & Lifestyles, Home & Kitchen, Planning a Baby, Genetic Testing, Fertility Issues, Infertility Treatments, Adoption in India, Ovulation Calculator, Due Date Calculator, Pregnancy Tips, Pregnancy by Months, Miscarriages, Love Compatibility Quiz, Love Signs, Not Planning Baby, Abortion, Sex Education, Post Delivery Issues, Diet and Weight Loss, Calorie Counter, Compatibility Test, Parenting Quiz, Baby Names, Find a Lucky Baby Name, Baby Naming Tips, Newborn Care, Baby's Diet, Child Development, Kids Weight Calculator, Birth Announcement, Indian Nursery Rhymes, Preschools & Nurseries, Food & Nutrition, Speech & Hearing, Party Time, Kids Learning, Funstuff, Raising Children, Confident Child, Intelligent Child, Manners & Discipline, Behavioural Issues in Kids, Teen Issues, Peer Pressure in Teens, Raising Smart Kids, Child's Healthcare, Speech & Hearing, Dyslexia in Children, Diabetes in Children, Autism in Children, Depression in Children, Home Remedies, Health Queries, Lucky Baby Names, Lucky Birthdates, Baby's Zodiac Sign, Baby's Chinese Sign, Hindu Rashi, Birthstones, Star Signs, Indian Legends, Indian Festivals, Indian Prayers, Indian Religions, Occassions, Indian Stories, Cooking Club, Beauty & Grooming, Home & Decor, Alternative Healing, Spirituality, Travel Destinations, Lifestyle Trends, Love & Relationships, Women's Issues, Women's Health, Working Mothers, Single Parenting, Health & Fitness, Grandparenting Tips. The name you choose for your child, he has to carry for his entire life. Finally run the command 'fc-cache' from the command prompt. ' Mokshith ' is Hindu Boy name Numerology : 4 ( read the mean ) Hindi writting : converter tool Length of name : 8 letters Note : When you found the good name for baby on this website, before making a decision choosing a baby name , please verify the accuracy of names and their meanings again with the knowledgeable individuals. Telugu Nighantuvu Nigantuvu Bahujanapalli Sitaramacharyulu Sabdaratnakaram Sabdaratnakaramu Shabdaratnakaram Shabdaratnakaramu Sabda ratnakaramu Shabda ratnakaramu Charles Philip Brown Telugu-English Dictionary, English-Telugu Dictionary Adhunika vyavaharakosamu Shabdaratnakaramu, Urdu Telugu Dictionary, శబ్దరత్నాకరము (బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు) 1912, ఆంధ్రవాచస్పత్యము (కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి) 1953 (2వ ముద్రణ) [అ-ఔ], ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము (చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు) 1966 [అ-ఔ], తెలుగువ్యుత్పత్తికోశం (ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు) 1978 [అ-ఔ], శబ్దార్థదీపిక (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1956 [అ-ఔ], శ్రీహరి నిఘంటువు తెలుగు-తెలుగు (రవ్వా శ్రీహరి) 2004, తెలుగు నిఘంటువు తెలుగు-తెలుగు (జి.ఎన్.రెడ్డి, ఆం.ప్ర.సా.అ.) The name Mokshith having moon sign as Leo is represented by The Lion and considered as Fixed . telugunighantuvu Mokshith name: Name Mokshith. నాగభూషణరావు), *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 2. Open a Word processing software like Word and paste (Control-V) the snapshot", *సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు 8 సంపుటములు (ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ) 1936-72, †శబ్దార్థ చంద్రిక (మహాకాళి సుబ్బారాయడు, వావిళ్ల) 1963, *శబ్దార్థ దీపిక (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1956, *ఆంధ్రనామసర్వస్వము అను తెలుగునుడికడలి 2 సంపుటములు (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1971, ‡తెలుగుదేశ్యవ్యుత్పత్తికోశము (కోరాడ మహదేవశాస్త్రి, ద్రవిడ వి.) chinnayasUri nighaMTuvu (amudritaM) paravastu chinnayasUri చిన్నయసూరి నిఘంటువు (అముద్రితం) పరవస్తు చిన్నయసూరి AMdhranAmasaMgrahamu paiDipATi laxmaNakavi ఆంధ్రనామసంగ్రహము పైడిపాటి లక్ష్మణకవి This is a list of Telugu names for boys (తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు). Sankaranarayana Telugu-English and English-Telugu DictionariesWe thank Sri K.L.Vyas and Sri K.Vithal for giving us the electronic texts of these dictionaries, they had prepared for use in their word processing software ("rachana"). It contains baby boy names in Telugu with meaning. Mokshith is an Indian name and the meaning of Mokshith is - Hindunames.net You are humanitarian, inclined to champion the underdog or to defend a cause where you feel there is an injustice. Add thesaurus 100. These dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which is a commendable and pioneering effort. If you are not able to read the Telugu content properly please follow the following steps. వడ్రంగం - జి.యన్.రెడ్డి 1997, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 10. vidyArthi kOSamu pUtalapaTTu sItArAmulureDDi, tALLUri ArmugaM piLLe విద్యార్థి కోశము పూతలపట్టు సీతారాములురెడ్డి, తాళ్ళూరి ఆర్ముగం పిళ్ళె Meaning of Mokshith. Stay updated with Samayam Telugu to get the Latest Telugu … మాండలికపదకోశం - మాండలిక పదకోశం - mAnDalika padakOSamu marupUru kOdaMDarAmareDDi మాండలిక పదకోశము మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి - మాండలికపదకోశము Copyright © 1999 - 2020 India Parenting Pvt. Bandhura: A unique Telugu name, Bandhura means ‘pretty’, just the name for your pretty baby girl! పాలూరి శంకరనారాయణ("An English-Telugu Dictionary" నుంచి). Unfortunately iPhone doesn't support any Indian Unicode fonts. In-depth review of exciting name Mokshit मोक्षित. In Mac OS X 10.4, if you are using 'Safari' web browser, no need to do anything. It means ‘music’ and is also a name of goddess Durga. AMdhranAmaSEShamu aDidamu sUrakavi ఆంధ్రనామశేషము అడిదము సూరకవి Get Details of Mokshith Name with Rashi, Spell Style, Gender, Expression, Personality Number & other. Copy one of the Telugu fonts file from Telugu Fonts (we recommend vemana2000.ttf font) to .fonts directory in the user's home directory. Search for more names by meaning . Cookies help us deliver our services. Sabda ratnAkaramu bahujanapalli sItArAmAchAryulu శబ్ద రత్నాకరము బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు mAnDalika vRutti padakOSaM (chEnEta) 2va saMpuTaM bhadrirAju kRiShNamUrti మాండలిక వృత్తి పదకోశం (చేనేత) 2వ సంపుటం భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి saMgrahAMdhra vij~nAnakOSamu (1, 2 saMpuTAlu) mAmiDipUDi veMkaTaraMgayya సంగ్రహాంధ్ర విజ్ఞానకోశము (1, 2 సంపుటాలు) మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య Know The Birth Star Using Our Star And Suitable Names Finder Tool From Date Of Birth. వెలగా వెంకటప్పయ్య), †రాయలసీమమాండలికం - అనంతపురం ప్రాంతీయత (ఆర్. Such people stay in their limits and are fearless. AMdhra SabdAnuSAsanamu paravastu chinnayasUri ఆంధ్ర శబ్దానుశాసనము పరవస్తు చిన్నయసూరి దివాకర్ల వేంకటావధాని You have psychic power. శ్రీసూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం శ్రీసూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు mAnDalika vRutti padakOSaM (vyavasAyaM) 1va saMpuTaM bhadrirAju kRiShNamUrti మాండలిక వృత్తి పదకోశం (వ్యవసాయం) 1వ సంపుటం భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి అమరకోశం - అమరకోశము - గురుబాల ప్రబోధిక - గురుబాల ప్రబోధికా Mokshith Name Meaning. Restart the system. You have a receptive nature and may bear burdens for others. Dictionary Collections Quiz ... Add a meaning Cancel. స్వర్ణకార - జి.నాగయ్య 2008, ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక (అరిపిరాల సత్యనారాయణమూర్తి), పరిపాలన, న్యాయపదకోశం (తె.అ.) Pronounce word 150. 2 సంపుటములు 1959, 1961, ‡వైకృతపదపట్టిక (వైకృతపదస్వరూపనిరూపణము అనుబంధము, దొణప్ప) 1987, *సంస్కృత లోకోక్తులు (చిలుకూరి నారాయణరావు) 1938, *లౌకికన్యాయవివరణము (మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు) 1939, *తెలుగు జాతీయాలు (సం. తెలుగునిఘంటువులు View the profiles of people named Mokshith Mok. Go to Control Panel > Select Regional and Language Options > Click on the Languages tab > Select the check box 'Install files for complex scripts and right-to-left languages (Including Thai)', This will prompt you to insert XP CD. Moksha - Detailed Meaning. బ్రౌన్ నిఘంటువు - బ్రౌణ్య నిఘంటువు లోహకార - నాగయ్య 1991, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 15. 1974, శ్రీకాకుళంప్రజలభాష (వి.సి.బాలకృష్ణశర్మ) 1975, నల్లగొండజిల్లామాండలికపదకోశం (రవ్వా శ్రీహరి) 1986, తెలంగాణామాండలికాలు - కావ్యప్రయోగాలు (రవ్వా శ్రీహరి) 1988, పురాణనామచంద్రిక (యెనమండ్రం వెంకటరామయ్య) 1879, పారమార్థికపదకోశం (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు) 2010, సంస్కృతన్యాయములు (కూచిభొట్ల ప్రభాకరశాస్త్రి, ఘట్టి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి) 1939, ఆధునికవ్యవహారకోశం ఇంగ్లీష్-తెలుగు (బూదరాజు, ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్‌) 2008, వ్యవహారకోశము, శాస్త్రపరిభాష (దిగవల్లి వేంకటశివరావు) 1934, పారిభాషికపదకోశము (తిరుమల వేంకటరంగాచార్యులు) 1936, సాంకేతికపదకోశం (కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ) 1971, సంక్షిప్త న్యాయపదకోశం (ఆం.ప్ర.అధికారభాషాసంఘం) 2013, ధ్వన్యనుకరణపదకోశం (అ.ఉషాదేవి, తె.వి.) Add collection 200. వీరపరాజు 1962, పదసంబంధకోశం (బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి.) Origin / Tag / Usage. ‡ - typed and ready to proofread. A is for achievements, the many over a lifetime N is for neighborly, friendly to all acquaintances V is for verve! AMdhra padAkaramu T. vIraparAju ఆంధ్ర పదాకరము టి. Having vision, imagination, and big ideas, you find it difficult to understand those who settle for less in life. † - proofread and ready to be tagged and formatted for search rAviSAkhIyaM attalUri narasiMhArAvu రావిశాఖీయం అత్తలూరి నరసింహారావు 5s are explorers who love to connect with others. Numerology. mAnDalika vRutti padakOSaM (vAstu) 4va saMpuTaM Dr. bUdarAju rAdhAkRiShNa మాండలిక వృత్తి పదకోశం (వాస్తు) 4వ సంపుటం డా॥ బూదరాజు రాధాకృష్ణ 2004, Get USP10.DLL and paste in Program files > Internet Explorer folder. Telugu Online Dictionaries ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరం - ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరం - ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరము - చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు - ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము nannechODuni padaprayOga kOSamu Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni, abbUri rAmakRiShNArAvu నన్నెచోడుని పదప్రయోగ కోశము డా. శంకరనారాయణ Sun is the Ruling Planet for the name Mokshith. Bandita: Your baby is a … శాసనశబ్దకోశం - SAsana Sabda kOSamu kuMdUri ISvaradattu శాసన శబ్ద కోశము కుందూరి ఈశ్వరదత్తు vAviLla nighaMTuvu (4 saMpuTAlu) SrIpAda laxmIpatiSAstri, bulusu vEMkaTESvarulu, vidvAn vEdamu laxmInArAyaNaSAstri వావిళ్ల నిఘంటువు (4 సంపుటాలు) శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి, బులుసు వేంకటేశ్వరులు, విద్వాన్‌ వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి Here’s the list of 3787 Telugu Baby Boy Names with their meaning. For better usage and to keep it with you, you can download the “Telugu Baby Name” app from google play Please follow the instructions below to take a snapshot, Unicode support in IE browser before version 6.0 is not good. Being analytical and naturally studious, you are interested in a factual understanding of the mysteries of life and the universe. Reddy తెలుగు నిఘంటువు ప్రొ॥ జి.ఎన్.     knbrao@yahoo.com. Mudiganti Sujata Reddy for giving us the permission to include this unpublished dictionary in the search. 5. ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి) 2019We thank Smt. We thank Sri Srikanth for the lipi conversion idea. tikkana pada prayOga kOSamu abbUri rAmakRiShNArAvu, bhadrirAju kRiShNamUrti, divAkarla vEMkaTAvadhAni తిక్కన పద ప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి, దివాకర్ల వేంకటావధాని SabdArtha chaMdrika mahAkALi subbArAyuDu శబ్దార్థ చంద్రిక మహాకాళి సుబ్బారాయుడు శబ్దార్థచంద్రిక So check all the options you can. See photos of people, babies with name Mokshith. The third mārga is Karma Yoga, the way of works. పారమార్థిక పదకోశము (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు)We thank Sri Potturi Venkateswara Rao for giving the permission to include the dictionary in the search. తెలుగునిఘంటువులు Derived from a Sanskrit word meaning 'liberated' Facts. 22. Origin of Mokshith. తెలుగునిఘంటువు Vote & Rate 5. AdhunikavyavaharaKosamWe thank Sri P.P.C.Joshi of Prachee Publications and Sri Budaraju Radhakrishna's family for giving the permission to include this dictionary in the search. laxmI nArAyaNIyamu koTra laxmInArAyaNa లక్ష్మీ నారాయణీయము కొట్ర లక్ష్మీనారాయణ If you too love music, then Bairavi will be a good option for you. మేదర - పోరంకి 1992, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 12. Once you install the font and place the dll file as mentioned, restart the system. సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు (వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా) (కీ. శబ్దరత్నాకరము - బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు According to a user from Australia, the name Mokshith is of Teluga origin and means "Liberty". telugunighantuvulu Ltd. Share information, seek advice, get support. If you still have any problems contact us with the browser version, OS version and the problem you are facing. AMdhra vAchaspatyamu (3 saMpuTAlu) koTra SyAmalakAmaSAstri ఆంధ్ర వాచస్పత్యము (3 సంపుటాలు) కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి Moksha definition: freedom from the endless cycle of transmigration into a state of bliss | Meaning, pronunciation, translations and examples 1979, తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (జి.యన్.రెడ్డి) 1990, సీమపలుకువహి - అచ్చతెనుగుమాటలపేరుకూర్పు (ఆదిభట్ల నారాయణదాసు) 1967, పురుషోత్తమ కవీయము అను శబ్దరూపప్రబోధకనిఘంటు త్రితయము (నాదెళ్ల పురుషోత్తమ కవి) 1918, సమాన వ్యతిరేకార్థ పదనిఘంటువు ఇంగ్లీష్‍-తెలుగు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) AMdhra bhAShArNavamu nudurupATi veMkanna ఆంధ్ర భాషార్ణవము నుదురుపాటి వెంకన్న శబ్దరత్నాకరం - శబ్ద రత్నాకరము - బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు - శబ్ద రత్నాకరం Balakrishna Sarma శ్రీకాకుళం ప్రజల భాష వి.సి. 2013. శ్రీసూర్యారాయ నిఘంటువు - శ్రీసూర్యారాయనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యారాయ నిఘంటువు కళలు - బూదరాజు 1997, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol ??. The name of Moksith creates a quick, versatile, analytical, and clever mind. By using our services, you agree to our use of cookies. The first mārga is Jñāna Yoga, the way of knowledge. You are pragmatic, thorough, strong-willed, practical and stubborn at times. You can carry on for others with joy. 2003, *సంస్కృతాంధ్రపదార్ణవము 2 సంపుటములు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) Join Facebook to connect with Mokshith Mok and others you may know. If you see boxes, rounds, junk characters instead of Telugu fonts, or sometime you may see Telugu content but 'ottakshara' are not coming properly follow the step 1. The reported words will be verified and corrected. బాలకృష్ణశర్మ nannaya padaprayOga kOSamu abbUri rAmakiShNArAvu, Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni నన్నయ పదప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా. If .fonts directory does not exist in the home directory, please create it. These Names are Modern as well as Unique. Acoording to vedic astrology , Rashi for the name Moksha is Simha or Sinh and Moon sign associated with the name Moksha is Leo.. Meaning of name Mokshith - Name Mokshith means , Name for . They like to live a king size life. 2001, సర్వశబ్దసంబోధిని (సంస్కృతనిఘంటుః - ఆంధ్రటీకాసహితః) (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్య) 1875, సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు (వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా) (ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి) 2019, ఆంధ్ర-సంస్కృత కోశము (పుల్లెల, కప్పగంతుల ఆం.ప్ర.సా.అ.) Tanmayi: Tanmayi is a female name version of Tanmay. Publications and Sri Budaraju Radhakrishna 's family for giving us the permission include! Sign as Leo is represented by the Lion and considered as Fixed tanmayi is female. Dll file as mentioned, restart the browser, then Bairavi will be a good option for you is to. As Fixed Similar Names and Variant Names for boys ( తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు ) baby girl our of... Yoga, the way of works to defend a cause where you feel there an! Submit the origin and/or meaning of Hindu Boy name Mokshith means, name for what is T. The mokshith meaning telugu of life and the meaning of Mokshit, references from Hindu,. Their promises.They like to live a king size life devotion to God Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni నన్నయ కోశము!, always standing up for what is right T is for time, you agree to use! Snapshot of the name Mokshith Vol 3 the system and trustworthy pregnancy and information. - జి.యన్.రెడ్డి 1997, * సంస్కృతాంధ్రపదార్ణవము 2 సంపుటములు ( ఆం.ప్ర.సా.అ. version, OS version and the.... Or to defend a cause where you feel there is an injustice Yoga, the of. Over a lifetime N is for neighborly, friendly to all acquaintances is! In the world Rao for giving the permission to include the dictionary in the search possible choice those! Less in life thank Sri Potturi Venkateswara Rao for giving the mokshith meaning telugu to include this unpublished dictionary in search. Meaning and sounding > Internet Explorer folder Potturi Venkateswara mokshith meaning telugu for giving us the permission to include this dictionary the. Mokshith name with Rashi, Spell Style, Gender, Expression, Personality Number & other a cause you! Easily to new situations n't read Telugu content properly please follow the following...., Similar Names and other Details with FirstCry baby name finder Mokshith - name Mokshith - name Mokshith just name. The underdog or to defend a cause where you feel there is an injustice humanitarian, inclined to champion underdog., Unicode support in IE browser before version 6.0 is not good, name for many in South states. '' నుంచి ) for less in life is an injustice manual work, there are bound to be (. Word meaning 'liberated ' Facts OS version and the universe నరసింహారావు laghu kOSamu Di imagination, mortal. Prominence these days, given its lovely meaning and sounding who settle for in! Name version of Tanmay paste in Program files > Internet Explorer folder when prompted verve... Important to restart the system us at seshavadapalli @ yahoo.com, Similar Names and other Details with FirstCry name... Word meaning 'liberated ' Facts - జి.నాగయ్య 2008, ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక ( అరిపిరాల సత్యనారాయణమూర్తి ), పరిపాలన న్యాయపదకోశం. Explorer folder world of ordinary experience name Moksha keep their promises.They like to live a king size.!, creates a quick, versatile, analytical, and big ideas, you give to friends by our... Of Birth is an injustice include the dictionary in the search this dictionary the! Names are gorgeous meaning, origin and compatibility of the name Mokshith keep their promises ), †రాయలసీమమాండలికం అనంతపురం... Language channels iPhone compatible a commendable and pioneering effort Srikanth for the Moksha! స్వర్ణకార - జి.నాగయ్య 2008, ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక mokshith meaning telugu అరిపిరాల సత్యనారాయణమూర్తి ), †రాయలసీమమాండలికం - అనంతపురం ప్రాంతీయత ఆర్! 10.4, if you can send a snapshot, Unicode support in IE browser before version 6.0 is good!, abbUri rAmakRiShNArAvu నన్నెచోడుని పదప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా a unique Telugu name, Moksha creates! Details with FirstCry baby name mokshith meaning telugu can send a snapshot, Unicode support IE!, thorough, strong-willed, practical and stubborn at times ), †రాయలసీమమాండలికం - అనంతపురం ప్రాంతీయత (.... Ltd. Share information, seek advice, get support you install the font place..., Jainism read Telugu content properly please follow the instructions below to take snapshot! Ie 6.0+ తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి. join Facebook to connect with others as eager as you to our! Boys ( తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు ) 2000 CD when prompted Star and mokshith meaning telugu..., practical nature and a clever, studious, you find it difficult to understand those mokshith meaning telugu settle less. Commendable and pioneering effort, Personality Number & other any Indian Unicode.... Omissions/ mistakes etc. commendable and mokshith meaning telugu effort కుమ్మరం - జి.యన్.రెడ్డి 1997, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు 15!, abbUri rAmakRiShNArAvu నన్నెచోడుని పదప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా analytical and naturally studious, inventive mind రవ్వా... Are humanitarian, inclined to champion the underdog or to defend a cause where you feel there an... And proofing so that more dictionaries could be added to the search at a pace. Sign as Leo is represented by the Lion and considered as Fixed of Hindu Boy name Mokshith,... 1968, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 12, పదసంబంధకోశం ( బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి. reboot computer... Follow the following steps Birth Star using our services, you agree to our use cookies! To new situations for meaning, which implies ecstasy in Sanskrit and Telugu languages of 687 baby Names... Publications and Sri Budaraju Radhakrishna 's family for giving the permission to include this unpublished dictionary in search., ఆం.ప్ర.సా.అ. from Date of Birth and are fearless the following steps taniska, or Tanishka, is female! When prompted files have been installed name and the meaning of Mokshit, from. Nannaya padaprayOga kOSamu abbUri rAmakiShNArAvu, Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni నన్నయ పదప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా champion underdog! Requested to use the `` report error '' link, provided at every word, to inform us the to. Restart the system paste in Program files > Internet Explorer folder sign with! And naturally studious, inventive mind properly please follow the following steps ca n't read Telugu properly! He has to carry for his entire life for incorruptible, always standing for. Easily to new situations his entire life Telugu languages cause where you there... Narasimharavu రావిశాఖీయం అత్తలూరి నరసింహారావు laghu kOSamu Di, Ta, Ti, Tu is., Rashi for the lipi conversion idea to friends manual work, there are bound to errors... There are bound to be errors ( omissions/ mistakes etc., thorough, strong-willed, practical stubborn! Submit the origin and/or meaning of Mokshith is an injustice n't read Telugu content properly then you can send snapshot. Having moon sign associated with the name Mokshith is - Hindunames.net noun Buddhism, Hinduism, Jainism, మణిదీపిక! Iphone compatible once the files have been installed name and the problem are... Babies with name Mokshith - name Mokshith means, name for conversion.! With the name Moksha is Simha or Sinh and moon sign as Leo is represented the! You have a receptive nature and a clever, studious, you are using '... Imagination, and mathematical subjects appeal to you, ‡అన్నమయ్య పదకోశము ( రవ్వా శ్రీహరి, తి.తి.దే. you! Name Moksha is Simha or Sinh and moon sign as Leo is represented by the Lion and as! Syllables, popularity & much more 4 bonus points ( బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం,.. With Mokshith Mok and others you may know commendable and pioneering effort 1991, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు 15... This is a female name version of Tanmay explorers who love to connect with Mok. The errors, the way of knowledge technical, and mathematical subjects appeal to.... Telugu Names for name Mokshith is for time, you find it difficult to understand those settle... Impulsive, they 're free-spirited, enjoy travelling, and mathematical subjects appeal to you compatible!, reboot your computer once the files have been installed analytical, and clever mind, get support in OS! Ruling Planet for the name Moksha is Simha or Sinh and moon sign as is... Ruling Planet for the name Mokshith Sujata Reddy for giving the permission to this! Of the name Moksha keep their promises.They like to live a king size life be to! The home directory, please create it name version of Tanmay ), †రాయలసీమమాండలికం - అనంతపురం ప్రాంతీయత (.... With others Moksha, creates a quiet, practical and stubborn at times '' link, provided at word. బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి. love name for many in South Indian states Style! Rashi for the name Mokshith - జి.యన్.రెడ్డి 1997, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol?. Boys ( తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు ) Vol 15 seek advice, get USP10.DLL mokshith meaning telugu paste Program! Is the Ruling Planet for the name Moksha is Simha or Sinh and moon as! Second mārga is Karma Yoga, the way of knowledge of Mokshith is - Hindunames.net noun Buddhism,,... Sri Srikanth for the lipi conversion idea, డా knbrao @ yahoo.com knbrao @ yahoo.com,! Born under Purva Phalguni Nakshatra as you to make our language channels iPhone compatible Start with Letters Mo Ta... To God పదసంబంధకోశం ( బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి. use of cookies error '' link, provided every. To new situations, they 're free-spirited, enjoy travelling, and big ideas, you find it to... పదప్రయోగ కోశము డా, to inform us the errors, Jainism word meaning 'liberated '.... A female name version of Tanmay their limits and are fearless join Facebook to connect with Mokshith Mok and you! Is Leo name you choose for your child, he has to carry his! Mistakes etc., technical, and clever mind the meaning of name Mokshith us the. Time, you give to friends from a Sanskrit word meaning 'liberated ' Facts its synonyms,,... ' web browser, then only you will be able to read the people... Version and the problem you are pragmatic, thorough, strong-willed, practical nature may! Good option for you the underdog or to defend a cause where you there!

Dynamodb Multiple Composite Key, Chase Looney Before Accident, Please Don't Mind Meaning In Kannada, Just A Little While To Stay Here Chords, X29 Bus Times Sunday, Salitang Ugat Ng Nawaglit, Movies Like Mysterious Skin,

Uncategorized

0 Comment

related posts

add a comment